ad

מדיניות פרטיות

"שכונה" הוא אתר אינטרנט המנגיש מידע עבור הגולשים. האתר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.

רישום לרשימת תפוצה ולשירותים נוספים

חלק מהשירותים באתר "שכונה" דורשים הרשמה. כדוגמת שירותי קבלת דיוור ישיר על כתבות חדשות או עדכונים דורשים השארת דואר אלקטרוני לקבלת המידע ישירות לדואר האלקטרוני של המשתמש. ובעת השארת פרטים בטופס ליצירת קשר המשתמש יתבקש לנלא את פרטיו האישיים כגון שם, דואר אלקטרוני, נושא הפניה וההודעה.שדות למילוי חובה יסומנו בכוכבית במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות חובה, המשתמש לא יוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. אתר "שכונה" יבקש למלא את הפרטים הנדרשים בלבד לצרכי קבלת שירות.

הרשמתך לשירותים הטעונים הרשמה ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת התפוצה ומקבלי דבר פרסומת מהאתר. על אף האמור, תוכל להודיע בכל עת על סירובך לקבל את הדיוור או הפרסומת ואנו נסיר אותך מהרשימה.

מאגר מידע

הנתונים שיימסרו על ידך לאתר "שכונה" ישמרו במאגר האתר. אינך חייב למסור את הפרטים שלך על פי החוק אך ללא מסירת הפרטים לא תוכל להשתמש בשירותי האתר. כל מידע שימסר על ידך באמצעות הרישום באתר, ייעשה בו שימוש רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. נתונים שהתקבלו מטרתם לשפר את מתן השירותים למשתמשים, לאפשר לך לעשות שימוש בשירותי האתר, להתאים מודעות שמוצגות באתר לתחומי התעניינות שלך.

אתר "שכונה" רשאי לשלוח לך מדי פעם דואר אלקטרוני עם מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. כמו כן לשלוח עדכונים וחדשות שהועלו באתר.בכל עת תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה ולחדול לקבל את המידע שנשלח על ידי האתר.

פרסומות של צדדים שלישיים

אתר "שכונה" מתיר פרסום פרסומות של חברות צד שלישי. המודעות בהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן החברות. חברות אלה מציבות cookiesבמחשב שלך ובכך אחרי ביקור באתר שלהם, תוכל לראות מוצרים או שירותים של אותן החברות באתירהן ביקרת קודם לכן.

Cookies

Cookies (עוגיות) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר. קבצי cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת זמני שהייה באתר, דפים בהם ביקרת, מהיכן הגעת אל האתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies עליך להגדיר את הדפדפן שלך לצורך כך. לשם כך כדאי לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן. תוכל למחוק קבצי cookies בכל עת מהדפדפן שלך.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

אתר "שכונה" עושה שימוש בכלים שונים האוספים מידע סטטיסטי על המשתמש כדי לראות מהיכן הגיע המשתמש, באיזה עמודים ביקרו המשתמשים, כמה זמן שהו באתר ועוד. איסוף מידע נעשה על ידי גוגל אנליטיקס שאינו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

שינוי במדיניות פרטיות

אתר "שכונה" רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במידה ויתבצע שינוי משמעותי במדיניות הפרטיות, המידע על כך יפורסם בעמוד הבית של האתר.

2022 קידום ובניית אתרים FOXIE

© כל הזכויות שמורות - shhuna.co.il. אסור להעתיק, לשכפל או להשתמש בכל צורה בתוכן האתר ללא אישורו המפורש של בעל האתר.